Miodowy miesiąc zbieżności interesów wczesnych kapitalistów i autokratycznych królów nie trwał długo. „Ta sama monarchia, która z ważkich powodów pragnęła wspierać cele kapitału kupieckiego i była (…) sama wspomagana w swoim rozwoju przez kapitał, w końcu wyrosła na okaleczającą przeszkodę dla jakiegokolwiek dalszego rozwoju europejskiego przemysłu” [Rudolf Rocker, Op. Cit., s. 117]. I to jest ..

Read more

Społeczeństwo kapitalistyczne jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Jak wykazał Murray Bookchin, przez „długi okres, może rozciągający się na przestrzeni ponad pięciu stuleci”, kapitalizm „współistniał ze stosunkami feudalnymi i prostą wymianą towarową” w Europie. Bookchin przekonuje, że ten okres „nie może być traktowany po prostu jako ‚przejściowy’, jeśli nie chce się popełnić błędu polegającego na odczytywaniu przeszłości ..

Read more

Jeżeli „anarcho”-kapitaliści mieliby twierdzić z jakimkolwiek pozorem prawdopodobieństwa, że „prawdziwy” kapitalizm jest bezpaństwowy, albo że może on istnieć bez państwa, to musieliby wykazać, że kapitalizm wykształcił się w sposób naturalny, pomimo interwencji państwa. Ale w rzeczywistości było dokładnie na odwrót. Kapitalizm został zrodzony w wyniku interwencji państwa i, cytując Kropotkina, „Państwo (…) i kapitalizm (…) ..

Read more

Twierdząc o swojej teorii, że jest „obiektywna”, Ayn Rand pokazuje nam nielogiczny i wewnętrznie sprzeczny charakter pojęć „odkrywania prawa naturalnego” i tworzonych przy pomocy tego rodzaju argumentacji o „odkryciu” „praw naturalnych”. Jej teoria polityczna, zwana „obiektywizmem” „utrzymuje, że dobro nie jest cechą ani ‚rzeczy samych w sobie’, ani stanu emocjonalnego człowieka, ale oceną faktów realnej ..

Read more

Powyższe oświadczenie prawdziwie ukazuje religijny charakter kultu „prawa naturalnego”. Ażeby zobaczyć, dlaczego pojęcie „odkrycia” zostało pomieszane, rozważmy prawo powszechnego ciążenia. Newton nie „odkrył” prawa grawitacji. On tylko wymyślił teorię, która wyjaśniała pewne obserwowane zjawiska w świecie fizycznym. Później Einstein udoskonalił teorie Newtona w taki sposób, który pozwolił na lepsze wyjaśnienie fizycznej rzeczywistości. Zatem, w przeciwieństwie ..

Read more

Wydaje się uczciwe, by zapytać: Ale czy „prawo naturalne” naprawdę szanuje jednostki i ich prawa (tzn. wolność)? Sądzimy, że nie. Dlaczego? Zdaniem Rothbarda „etyka prawa naturalnego stwierdza, że w przypadku człowieka dobro lub zło jego czynu może być określone przez kryterium, czy spełnia on, czy też stoi na przeszkodzie temu, co jest najlepsze dla natury ..

Read more

Prawa są dalekie od niezmienności. Są one wytworem ewolucji społecznej i ludzkich działań, myśli i emocji. To, co jest do przyjęcia dzisiaj, może się okazać nie do przyjęcia w przyszłości. Na przykład niewolnictwo było przez długi czas uważane za „naturalne”. Tak naprawdę John Locke, „ojciec” „praw naturalnych”, był poważnie zaangażowany w handel niewolnikami. Zrobił majątek ..

Read more

To drugie stwierdzenie reprezentuje powszechną taktykę „libertarian”. Zamiast odniesienia się do konkretnych spraw, zwykli oni oskarżać oponentów o bycie „totalitarystami” (lub mniej złowieszczo, „etatystami”). W ten sposób liczą na odwrócenie uwagi od sprawy omawianej w danej chwili i na uniknięcie dyskusji o niej (równocześnie oczerniając swojego oponenta). Dlatego możemy pominąć drugie stwierdzenie. Natomiast odnośnie pierwszego, ..

Read more

Murray Rothbard twierdzi, że „teoria prawa naturalnego polega na wglądzie (…) w to, że każda jednostka ma wyróżniające ją cechy charakterystyczne, odrębną ‚naturę’, którą można badać ludzkim rozumem” [For a New Liberty (O nową wolność), s. 25], i że „człowiek ma prawa, ponieważ są to naturalne prawa. Są one zakorzenione w naturze człowieka” [The Ethics ..

Read more

Prawo naturalne i spokrewniona z nim koncepcja naturalnych praw odgrywa ważną rolę w ideologii libertariańskiej i „anarcho”-kapitalistycznej. Prawicowi libertarianie nie są odosobnieni w twierdzeniach, że ich ideologia jako jedyna opiera się na „prawach natury”. Co do tego, to Hitler twierdził to samo o ideologii nazistowskiej. To samo można powiedzieć o przeróżnych innych demagogach, fanatykach religijnych ..

Read more