Szukaj

A.2.1 Jaka jest istota anarchizmu?

Jak zauważyliśmy, “an-archia”
oznacza “bez
władców”
lub “bez (hierarchicznej) władzy”. Anarchiści nie występują przeciwko
“autorytetom”, przez które rozumie się specjalistów, którzy posiadają szczególną
wiedzę, umiejętności czy mądrość, choć są przekonani, że takie autorytety nie
powinny mieć żadnej władzy zmuszania innych do postępowania wedle ich zaleceń
(zobacz dokładniejsze rozróżnienie w sekcji
B.1
). A więc,
mówiąc krótko, anarchizm to antyautorytaryzm.

Anarchiści są antyautorytarystami, gdyż wierzą, że żadna istota
ludzka nie powinna dominować nad inną. Anarchiści, słowami L. Susan Brown,
“wierzą we wrodzoną godność i wartość ludzkiej jednostki” [Polityka indywidualizmu]. Dominacja nieodłącznie degraduje i upadla, gdyż podporządkowuje wolę i
osąd zdominowanych woli i osądowi dominujących, niszcząc w ten sposób godność i
szacunek dla samych siebie, który powstaje tylko dzięki osobistej niezależności.
Ponadto, dominacja umożliwia wyzysk i na ogół prowadzi do niego. A to jest już
korzeń nierówności, ubóstwa i rozstroju społecznego.

Mówiąc inaczej, istotą anarchizmu (wyrażając ją pozytywnie)
jest więc swobodna współpraca między równymi w celu maksymalizacji ich wolności
i odrębności.

Współpraca między równymi jest kluczem do antyautorytaryzmu.
Poprzez współpracę możemy rozwijać i chronić swoją własną wewnętrzną wartość
jako wyjątkowych jednostek, jak również wzbogacamy nasze życie i wolność,
ponieważ “żadna jednostka nie może uznać swojego własnego człowieczeństwa, i
konsekwentnie go realizować w ciągu swojego życia, jak tylko przez dostrzeżenie
go w innych i współpracę w jego urzeczywistnieniu dla innych”
[Michaił
Bakunin, cytowany przez Malatestę w Anarchii].

Pozostając antyautorytarystami, anarchiści przyznają, że istoty
ludzkie mają naturę społeczną i wpływają na siebie nawzajem. Nie możemy uniknąć
“władzy” tego wzajemnego wpływu, bo, jak przypomina nam Bakunin:

 

“zniesienie tego wzajemnego wpływu byłoby śmiercią. Zaś gdy
bronimy wolności mas, w żadnym razie nie sugerujemy zniesienia żadnego z tych
naturalnych wpływów, które jednostki lub ich grupy wywierają na siebie. Tym,
czego chcemy, jest zniesienie wpływów, które są sztuczne, uprzywilejowane,
prawne, oficjalne” [cytowane przez
Malatestę, w Anarchii].

Mówiąc inaczej, chodzi tu o takie wpływy, które wyrastają z
władzy hierarchicznej.

następna sekcja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *