Anarchistyczne FAQ

Sekcja A – Czym jest anarchizm?

Sekcja B – Dlaczego anarchiści zwalczają obecny system?

Sekcja C – Jakie mity obowiązują w kapitalistycznej ekonomii?

Sekcja D – W jaki sposób kapitalizm i etatyzm wpływa na społeczeństwo?

Sekcja E – Co sądzą anarchiści o przyczynach zagrożeń ekologicznych?

Sekcja F – Czy „anarcho”-kapitalizm jest odmianą anarchizmu?

Sekcja G – Czy indywidualistyczny anarchizm ma charakter kapitalistyczny?

Sekcja H – Dlaczego anarchiści zwalczają państwowy socjalizm?

Sekcja I – Jak wyglądałoby anarchistyczne społeczeństwo?

Sekcja J – Co robią anarchiści?

 • J.1 Czy anarchiści są zaangażowani w konflikty społeczne?
  • J.1.1 Dlaczego konflikty społeczne są ważne?
  • J.1.2 Czy anarchiści są przeciw reformom?
  • J.1.3 Dlaczego anarchiści są przeciwko reformizmowi?
  • J.1.4 Jaki jest stosunek anarchistów do walk “o pojedynczą sprawę”?
  • J.1.5 Dlaczego anarchiści próbują uogólniać walki społeczne?
 • J.2 Czym jest akcja bezpośrednia?
  • J.2.1 Dlaczego anarchiści zalecają używanie akcji bezpośredniej, ażeby zmieniać stan rzeczy?
  • J.2.2 Dlaczego anarchiści odrzucają głosowanie w wyborach jako sposób przeprowadzania zmian?
  • J.2.3 Jakie są polityczne konsekwencje wyborów?
  • J.2.4 Na pewno głosowanie na radykalne partie odniesie skutek!
  • J.2.5 Dlaczego anarchiści popierają absencjonizm i jakie są jego implikacje?
  • J.2.6 Jakie skutki daje start radykałów w wyborach?
  • J.2.7 Może powinniśmy głosować na partie reformistyczne, aby pokazać ludziom, czym one są naprawdę?
  • J.2.8 Czy absencjonizm nie doprowadzi do zwycięstwa prawicy w wyborach?
  • J.2.9 Co anarchiści robią zamiast głosować?
  • J.2.10 Czy odrzucenie startu w wyborach oznacza, że anachiści są apolityczni?
 • J.3 Jakie formy organizacyjne budują anarchiści?
  • J.3.1 Czym są grupy zadaniowe?
  • J.3.2 Czym są “syntetyczne” federacje?
  • J.3.3 Co to jest “Platforma”?
  • J.3.4 Dlaczego wielu anarchistów zwalcza “Platformę”?
  • J.3.5 Czy są jeszcze inne rodzaje federacji anarchistycznych?
  • J.3.6 Jaką rolę odgrywają te grupy w anarchistycznej teorii?
  • J.3.7 Czy “niewidzialna dyktatura” Bakunina nie dowodzi, że anarchiści są ukrytymi autorytarystami?
  • J.3.8 Co to jest anarcho-syndykalizm?
  • J.3.9 Dlaczego wielu anarchistów nie jest anarcho-syndykalistami?
 • J.4 Jakie tendencje w społeczeństwie pomagają działalności anarchistów?
  • J.4.1 Dlaczego konflikt społeczny to dobry sygnał?
  • J.4.2 Czy konflikt społeczny nie przyniesie więcej szkody niż dobra?
  • J.4.3 Czy nowe ruchy społeczne są uważane przez anarchistów za rozwój we właściwym kierunku?
  • J.4.4 Co to jest “strukturalny kryzys gospodarczy”?
  • J.4.5 Dlaczego ten “strukturalny kryzys gospodarczy” jest ważny dla walki społecznej?
  • J.4.6 Jakie są konsekwencje nastrojów społecznych skierowanych przeciwko rządowi i wielkiemu biznesowi?
  • J.4.7 Co sądzicie o rewolucji w środkach porozumiewania się?
  • J.4.8 Jakie znaczenie ma przyśpieszenie tempa zmian i rewolucja informatyczna?
  • J.4.9 Czym są “wojny sieciowe”?
 • J.5 Jakie alternatywne organizacje społeczne tworzą anarchiści?
  • J.5.1 Czym są grupy sąsiedzkie?
  • J.5.2 Dlaczego anarchiści popierają związki zawodowe w przemyśle?
  • J.5.3 Jaki stosunek przyjmują anarchiści do obecnych związków?
  • J.5.4 Co to są sieci przemysłowe?
  • J.5.5 Jakie formy kredytu spółdzielczego są popierane przez anarchistów?
  • J.5.6 Jakie są kluczowe cechy systemów kredytu wzajemnej pomocy?
  • J.5.7 Czy większość anarchistów uważa, że kredyty wzajemnej pomocy są wystarczające do zniesienia kapitalizmu?
  • J.5.8 Jak by wyglądał nowoczesny system banków wzajemnej pomocy?
  • J.5.9 Jak funkcjonuje kredyt wzajemnej pomocy?
  • J.5.10 Dlaczego anarchiści popierają spółdzielnie?
  • J.5.11 Jeśli pracownicy naprawdę chcą samorządności, to dlaczego nie ma więcej spółdzielni wytwórców?
  • J.5.1 Jeśli samorządność pracownicza jest bardziej wydajna, na pewno rynek zmusi kapitalistyczne firmy do jej wprowadzenia?
  • J.5.13 Czym są Nowoczesne Szkoły?
  • J.5.14 Co to jest wolnościowy municypalizm?
  • J.5.15 Jaki stosunek mają anarchiści do państwa opiekuńczego?
  • J.5.16 Czy mamy jakieś historyczne przykłady zbiorowej samopomocy?
 • J.6 Jakie metody wychowywania dzieci są zalecane przez anarchistów?
  • J.6.1 Jakie są główne zasady wychowywania wolnych dzieci i główne przeszkody w zaprowadzeniu tych zasad?
  • J.6.2 Jakie mamy przykłady wolnościowych metod wychowawczych zastosowanych do opieki nad niemowlętami?
  • J.6.3 Jakie mamy przykłady wolnościowych metod wychowawczych zastosowanych do opieki nad małymi dziećmi?
  • J.6.4 Jeśli dzieci nie muszą się niczego bać, to jak mogą być dobre?
  • J.6.5 Ale jak mogą dzieci nauczyć się etyki, jeśli nie udziela im się kar, zakazów i religijnych pouczeń?
  • J.6.6 Ale jak wolne dziecko kiedykolwiek nauczy się bezinteresowności?
  • J.6.7 Czy to, co nazywacie “wolnościowym wychowaniem” nie jest właśnie nową nazwą psucia dziecka?
  • J.6.8 Jakie jest anarchistyczne stanowisko w sprawie wyzwolenia seksualnego nastolatków?
  • J.6.9 Ale czy ta troska o wyzwolenie seksualne nastolatków nie jest właśnie odrywaniem uwagi od spraw, którym anarchiści powinni poświęcać więcej zainteresowania, takich jak przekształcenie gospodarki?
 • J.7 Co anarchiści rozumieją przez “rewolucję społeczną”?
  • J.7.1 Czy wszyscy anarchiści to rewolucjoniści?
  • J.7.2 Czy rewolucja społeczna jest możliwa?
  • J.7.3 Czy rewolucja nie oznacza przemocy?
  • J.7.4 Jakie sfery życia objęłaby rewolucja społeczna?
  • J.7.5 Jaka jest rola anarchistów w rewolucji społecznej?
  • J.7.6 Jak anarchistyczna rewolucja mogłaby się bronić?

BRAKUJĄCE DZIAŁY SĄ DO PRZETŁUMACZENIA LUB KOREKTY, JEŻELI CHCESZ POMÓC, KLIKNIJ TUTAJ