Szukaj

Sekcja B – Dlaczego anarchiści zwalczają obecny system?

W tej sekcji FAQ przedstawiamy analizę podstawowych stosunków
międzyludzkich nowoczesnego społeczeństwa i struktur, które
je wytwarzają, a zwłaszcza tych zjawisk w społeczeństwie, które
anarchiści chcą zmienić.

Anarchizm w zasadzie jest buntem przeciwko kapitalizmowi.
Zrodził się w tym samym czasie, co kapitalizm, i zdobywał
coraz większe wpływy w miarę jak kapitalizm kolonizował coraz
większe obszary społeczeństwa. Nie znaczy to, że
anarchistyczne idee nie istniały w społeczeństwie przed
narodzinami kapitalizmu. Wcale tak nie było. Myśliciele, których
koncepcje można by zaklasyfikować jako anarchistyczne, żyli
tysiące lat wstecz. Odnajdujemy ich zarówno w cywilizacjach
Wschodu, jak i Zachodu. Nie byłoby żadnej przesady w
stwierdzeniu, że anarchizm narodził się w momencie, gdy zostało
stworzone państwo i własność prywatna.

Natomiast anarchizm jako ruch polityczny był wytworem
przekształceń społeczeństwa, które towarzyszyły tworzeniu
nowoczesnego (narodowego) państwa i kapitału. Analiza i krytyka
przedstawiona w tej sekcji FAQ jako taka będzie się koncentrować
na nowoczesnym, kapitalistycznym społeczeństwie.

Anarchiści zdają sobie sprawę, że władza rządów i
innych form hierarchii zależy od przyzwolenia rządzonych.
Strach nie stanowi pełnej odpowiedzi, dzieje się tak dużo
bardziej “ponieważ oni [uciskani] popierają te same
wartości, co ich szefowie. Rządzący i rządzeni podobnie wierzą
w zasadę władzy, hierarchii, siły”
[Colin Ward, Anarchia
w działaniu
]. Mając to na myśli, przedstawiamy w tej
sekcji FAQ nasze argumenty w celu rzucenia wyzwania temu “konsensusowi”,
aby przedstawić powody, dlaczego powinniśmy stać się
anarchistami, dlaczego autorytarne stosunki społeczne i
organizacje nie leżą w naszym interesie.

Dzięki tej dyskusji stanie się oczywiste, dlaczego anarchiści
nie są zadowoleni z bardzo ograniczonego zakresu wolności w
nowoczesnym społeczeństwie masowym, i dlaczego chcą oni
stworzyć naprawdę wolne społeczeństwo. Anarchistyczna krytyka
nowoczesnego społeczeństwa oznacza, według słów Noama
Chomsky’ego:

“odszukiwać i identyfikować struktury władzy,
hierarchii i dominacji w każdej dziedzinie życia, i rzucać
im wyzwanie; jeśli nie można dać im usprawiedliwienia, to
są one bezprawne, i powinny zostać rozmontowane, ażeby zwiększyć
zakres ludzkiej wolności. Obejmują one władzę polityczną,
własność i zarządzanie, stosunki między mężczyznami a
kobietami, rodzicami a dziećmi, naszą kontrolę nad losem
przyszłych pokoleń (podstawowy nakaz moralny stojący za
ruchem obrońców środowiska. . .) i jeszcze wiele innych
spraw”
[“Anarchizm, marksizm i nadzieja na
przyszłość”
, Red and Black Revolution,
No. 2].

W sekcji J naszych FAQ będziemy
dyskutować, jak anarchiści próbują pobudzać ten proces
zaprzeczania usprawiedliwieniom, krytycznej oceny władzy i
dominacji, podkopywania tego, co poprzednio było uznawane za
“naturalne” lub “zgodne ze zdrowym rozsądkiem”
dopóki nie zaczęliśmy tego kwestionować. Częścią
tego procesu jest zachęcanie do akcji bezpośredniej (zobacz
sekcję J.2) uciskanych przeciwko
swoim oprawcom, jak również dodawanie odwagi anarchistycznym
tendencjom i świadomości, jaka istnieje (w mniejszym lub większym
stopniu) w każdym społeczeństwie hierarchicznym.

Lecz ta sekcja FAQ jest związana bezpośrednio z krytycznymi
czy też “negatywnymi” aspektami anarchizmu, obnażając
zło przyrodzone każdej władzy, czy to państwu, czy też własności,
albo jakiejkolwiek innej. Późniejsze sekcje wskażą jak, po
dokonaniu analizy naszego świata, anarchiści planują go zmienić
konstruktywnie, ale coś z konstruktywnego rdzenia anarchizmu będzie
widoczne nawet w tej sekcji. Po tej obszernej krytyce obecnego
systemu, przeniesiemy się na dokładniej określone obszary. Sekcja C objaśnia anarchistyczną krytykę
ekonomii kapitalizmu, a sekcja D
omawia, jak stosunki i instytucje społeczne opisane w obecnej
sekcji odciskają swe piętno na społeczeństwie jako całości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *