Szukaj

D.3 Jak majątek wpływa na środki masowego przekazu?

Anarchiści prowadzą szczegółowe i skomplikowane analizy
mechanizmów, przy pomocy których bogaci i potężni wykorzystują
media do propagandy na rzecz swoich własnych interesów. Może
najlepszą z tych analiz jest “Propaganda Model”
(Model propagandy)
, objaśniony przez Noama Chomsky’ego i
Edwarda Hermana w pracy Manufacturing Consent (Produkując
zgodę)
. Główne tezy tej pracy streścimy w niniejszej
sekcji (zobacz też Necessary Illusions (Niezbędne złudzenia)
Chomsky’ego, omawiające ten model mediów bardziej szczegółowo).

“Model propagandy” Chomsky’ego i Hermana zakłada
istnienie bloku pięciu “filtrów”, które tak
działają, by przesiewać wiadomości i inne materiały
rozpowszechniane przez media. Te “filtry” powodują, że
media odzwierciedlają punkt widzenia i interesy elity i budują “poparcie
dla partykularnych interesów, mających przewagę w działaniach
państwa i w prywatnej działalności”
[Manufacturing
Consent
, p. xi]. Tymi “filtrami” są: (1) rozmiary,
koncentracja własności, majątek właścicieli i nastawienie na
zyski dominujących firm na rynku środków masowego przekazu; (2)
reklamy jako najważniejsze źródło dochodów mediów; (3)
opieranie się ich na informacjach dostarczanych przez rząd, świat
biznesu i “ekspertów” opłacanych i mianowanych przez
te dwa nadrzędne źródła i czynniki władzy; (4) “działa
przeciwlotnicze” (ujemne reakcje na doniesienia mediów)
jako środek ich dyscyplinowania; oraz (5) “antykomunizm”
jako narodowa religia i mechanizm kontroli.

“Surowiec w postaci wiadomości musi przejść przez
kolejne filtry, pozostawiające tylko wyczyszczoną resztkę jako
nadającą się do druku”
, utrzymują Chomsky i Herman.
Filtry te “utrwalają z góry powzięte założenia co do
publicznych dyskusji i interpretowania faktów, oraz definicję
tego, co jest warte podawania do wiadomości w pierwszym rzędzie,
a to wyjaśnia podstawy i procesy liczące się w kampaniach
propagandowych”
[Manufacturing Consent (Produkując
zgodę)
, p. 2]. Krótko rozpatrzymy istotę tych pięciu
filtrów (przykłady pochodzą głównie z mediów amerykańskich).

Zanim będziemy kontynuować, podkreślmy raz jeszcze, że
jest to tylko streszczenie tez Hermana i Chomsky’ego i nie
możemy liczyć na przedstawienie tutaj całego bogactwa dowodów
i argumentów przedstawionych zarówno w Manufacturing Consent
(Produkując zgodę)
, jak i w Necessary Illusions (Niezbędnych
złudzeniach)
. Polecamy każdą z tych książek w celu
zapoznania się z dalszymi informacjami o “modelu propagandy”
w środkach masowego przekazu i dowodami słuszności tego modelu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *